neznaiko: (джаз)
[personal profile] neznaiko
  Найзахідніше місто України не схоже на жодне інше. Тут немає високих будинків, оскільки воно розташоване в сейсмічно небезпечній зоні. На все місто лише одна шістнадцятиповерхівка, яку збудували за радянські часи. Сучасні проспекти широкі, але затишні, вони просто втопають в зелені. А квартали старого міста нагадують іграшкове містечко з ляльковами будиночками.
Тут є що показати і про що розказати, проте немає моди аж надто пишатися чимось чи надавати перебільшеного значення якимось пам`яткам. Тут цінують затишок і красу в найменших деталях. Одна з таких родзинок міста - збірка маленьких скульптур. Це такі собі "скульптури навпаки", вони не стовбичать на постаментах посеред майданів, привертаючи погляди здалека, а приховані в різних несподіваних місцях, які ще треба віднайти, аби побачити їх.Як повідомив гід, за законом встановленя скульптури розміром до 30 см не потребує узгодження з Києвом.  Це і було поштовхом виготовляти саме міні-скульптури. Автори - скульптор Колодко і коваль Криваніч почили встановлювати своїх персонажів кільки років тому. Ідея так сподобалася мешкамцям і туристам, що збікра постійно поповнюється. Мені вдалося побачити не всих, деякі показав гід, деякі знайшлися самостійно.

  Це Святий Миколай. В Ужгороді багато храмів, більшість греко-католицькі, є римо-католицькі і православні. Церковний календар свят співпадає в греко-католиків і православних і розбігається з римо-католиками. А цей улюблений дитячий святий приходить до всих без виключення дітей Ужгорода двічі, і за римським, і за грецьким календарем. І двічі приносить подарунки.  Маленька Свободка - це спражній маяк, він світеться, якщо закрити його рукою. Маяк обов`язково повинен бути на судоходній річці, навідь, якщо ходять нею лише уявні кораблі.  Це зовсім не поліцейський з золотим батоном, а солдат Швейк, який намагався потрапити на лінію фронту, що проходила саме в Унгварі, але напився з машиністом і поїхав в протилежний бік.


  Художник на ковзанах Тіводар Чонтрварі. Найвидатніший угорський художник-самоук словацько-русинського походження дуже пишався, що був найкращім з бігунів на ковзанах на замерзлому Ужі.  Винахід угорця Рубіка виконано в натуральну величину.  Аль-Ідрісі належить перша письмова згадка про місто Унгвар в 1154 році.  Австрієць Моцарт біля музичної школи в місті, що колись належало Австро-Угорській імперії.  Клавишник Deep Puprle Джон Лорд повернувся спиною до вулицы Корзо, бо свого часу лишився незадоволеним архітектурою Ужгорода. А може просто намагаэться побачити дим над водою.  Закрпатський опришок ( чи народний герой, чи злодій, як Робін Гуд) початку 20-го століття Микола Шугай.  Композиція Малий Уж нагадує, що вулиця Фединця колись була річкою.  Ейфелева вежа в опорі старого електричного ліхтаря нагадує про дні французьської культури в Україні.  Все це разом нагадує про єдність культур, можливість єдності релігій і світоглядів, які не заперечують один одному, а можуть існувати разом. Пошук цих маленьких пам`яток робить місто цікавим і приємним, як породож до  іграшкової країни. Насправді їх набагато більше, сподіваюся наступного разу знайти і Ворхола, і самого Гудіні.From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

neznaiko: (Default)
neznaiko

October 2017

S M T W T F S
1 23 4 567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 17th, 2017 04:08 am
Powered by Dreamwidth Studios