neznaiko: (джаз)
[personal profile] neznaiko
  Серед речей, які найбільше сподобалися Лялі в Ужгороді чи не головне місце посідає пам`ятник імператриці Марії-Терезії. На відміну від числених зображень цієї жінки вже в дуже дорослому або похилому віці тут вона зображена молодою і чарівною. Одразу віреться, що такій красуні можна було присвячувати цілі опери, як це робив Моцарт.Пам`ятник Марії-Терезії в Ужгороді символізує спільну з Європою історію. Під час правління імператриці Закарпаття перебувало під владою Австо-Угорщини. Сорокарічне правління Марії-Терезії відзначене численими реформами. Вона піклувалася про науку і мистецтво, засновувала університети, школи малювання, живопису і архітектури, рефррмувала гімназії, започаткувала освіту для простого народу, засновувала бібліотеки і обсерваторії. Між іншим. обмежила вплив церкви на народну освіту.
Марія-Терезія - ерцгерцоґиня Австрії, королева Угорщини і Богемії.

У 1775 році в знак прихильності до Австро-Угорської корони подарувала Мукачівській греко-католицькій єпархії – синьо-жовтий прапор. Більшість русинів тоді були греко-католиками і Мукачівська греко-католицька єпархія тоді була тут уособленням всієї духовної та світської влади. Священики мали значний вплив на місцеву громаду (зокрема треба згадати, отців Духновича та Волошина).

"Синьо-жовту стрічку дарувала і Марія Терезія єпископу просвітителю А. Бачинському. Це були кольори місцевих єпархій. Це і кольори прапора першої хвилі еміграції русинів до Америки. 1919 року з’їзд русинів пройшов також під синьо-жовтою фаною. До Чехословацької республіки Закарпаття входило також під синьо-жовтими стягами. З XVIII ст. до 20-х років узагалі не було іншого прапора на Закарпатті, окрім синьо-жовтого, - розповів Павло Федака. -Навіть кахлі XVII століття Невицького замку мають синьо-жовте забарвлення".

Марія Терезія Австрійська (13 травня 1717, Відень - 29 листопада 1780) - ерцгерцоґиня Австрії, королева Угорщини і Богемії. Повний титул - ерцгерцоґиня Австрійська, велика герцоґиня Тосканська, королева Угорщини і Чехії. Старша дочка імператора Священної Римської імперії Карла VI Габсбурґа.

Її прихід до влади 1740 року спричинив війну за австрійську спадщину.

1774 року заснувала у Відні, при церкві св. Варвари, греко-католицьку духовну семінарію (Барбареум) для навчання греко-католицьких священиків Австрійської імперії. З рядів випускників цієї семінарії згодом вийшло 6 єпископів, 10 професорів університету та єпархіальних семінарій, 8 ректорів семінарій і 8 письменників.

Правила близько 40 років, в Австрії відома як «королева-мати». Мала 16 дітей, двоє з яких стали в майбутньому цісарями — Йосиф II (співправитель Марії Терезії з 1765 р.) і Леопольд II.From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

neznaiko: (Default)
neznaiko

October 2017

S M T W T F S
1 23 4 567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 17th, 2017 03:56 am
Powered by Dreamwidth Studios