neznaiko: (джаз)
[personal profile] neznaiko
  Оглянувши найвищі прикраси міста, можна спокійно пройтися вулицями і роздивитися все, що трапиться на шляху. Спробувати відчути місто і зрозуміти його настрій і характер.
Вулиці тут постійно йдуть вгору і спускають вниз. А ще закручуються так, що здається ніби вони зовсім не утворюють кутів. Це дуже сподобалося Лялі. Цим містом можна кружліти довго і щоразу знаходити якісь цікаві деталі.

  Більшість вулиць запружені автівками, а світлофорів зовсім мало. Гід запевнив, що тут діє саморегуляція водіїв і пересуватися безпечно. Птім довелося багато разів впевнитися, що водії завжди пропускають пішоходів. Можливо, просто щастило, але було приємно.

  Хоча старовинні вулиці не душе широкі, все одно знаходиться місце для рослин.  Вулиця Корзо в старому місті пішохідна

  Будинки невисокі і якщо підвести погляд на рівень другого-третього повеху, можна побачити багато цікавих деталей. Наприклад зайве вікно, яке існує виключно задля симетрії.  Або вивіску - радянський раритет.  Золотий ключик натякає, що до казки потрапити зовсім легко.  Особливо до такої, в якій о п`ятій час пити чай.Це підтвердять і дракони, які оживають під час дощу.  Легко повірити, що на такий балкон виходить теж хтось казковий.  Знову підйоми і спуски  Досить типовий для цього міста заклад


  Чудова крамниця українського дизайну. А ще тут дійсно можно почути цей вигук "Йой!" Спочатку це смішно, а потім не зчуєшся. як сам вже заражений ним.  Знову вулиці, які звиваються, наче річки не перетинаються, а вливаються одна в другу.


  Ще трохі чеської забудови початку 20-го століття.

  Чехословакія на той час була передовою державою. Під час планування і будивництва вони використовували найсучасніші технології і тендінції. останьою модою того часу був стиль конструктивізм. Якщо Харків вважає себе батьківщиною конструктивізму і пишається ним, то Ужгород не зовсім розуміє його. Демострує як щось цікаве, але випадкове і недоречне. А дарма.  Ужгород спокійний, негаласливий, але має багато принад, якими може захопити увагу, повільно затягти до величезної кількості цікавих історій, якими тут сповнено все.  Це лише кілька швидких поглядів на місто. Сподіваюся, що буде можливість подивитися на нього ще.

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

neznaiko: (Default)
neznaiko

October 2017

S M T W T F S
1 23 4 567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 17th, 2017 03:48 am
Powered by Dreamwidth Studios