neznaiko: (джаз)
[personal profile] neznaiko
  1. Польська не так вже проста, як здавалося. Вона має багато підводних течій, які вихлюпують неочикуване і заплутують. Вчителька із задоволенням повідомляє приголомшеному панству, що єздіч на нартах означає кататися на лижах, а єздіч на лижвах - кататися на ковзанах ( на коньках). Ну навіщо так робити? - коментує один з учнів підступність поляків. Як же тоді вони обійшлися з санями? Ми готові до найнеймовірнішої назви, а виявляється, що санки так і буде, санки. Оце приємна несподіванка.

2. Виявляється, що вести спокійне життя корисно. Якщо не займатися тим, чого не хочеш, а зайнятися тим, чого давно хотілося і довго відкладалося, це допомогає змінити щось накраще. Хоча б власний почерк. Побачити, що літери стали круглішими і легко піддаються читанню, досить дивно. Все одно більше люблю друкувати, але для навчання треба записувати. Можливість розібрати свої записи - приємна новина.

3. Велике перехрестя в центрі міста. Всі стоять, одне авто починає повертати наліво. З патрульної машини позаду лунає гучномовець: Тут наліво повертати заборонено! Порушник вертається до свого ряду. Гуномовець додає: І фари ввімкни! Натовп регоче. Приємно, коли всім весело.

4. Заскакуємо з Алекс до автобуса. Нам недалеко, проїдемось стоячи. Поки автобус і сам  стоїть,  розглядаємо стіни. Вони увішані плакатами, що розповідають про церковні свята. Алекс зауважує, що колись вона їхала автобусом і той був облклеєний відомостями про космос. Навіть цікаво. А це навіщо, щоб помолитися швиденько? Мабуть так, кажу, а то невідомо, які дороги попереду, який водій. Ми сміємося і інші пасажири теж. Всі ми невиправні оптимісти і це приємно.

5. Лікуємо Лялі спину. Вона дорікає, що я дзвоню їй в незручні моменти, під час масажу та інших процедур. Сама вона щоразу дзвонить мені під час мого навчання. Обмінявшись іронічними усмішками і обіцянками не робити більше так, розходимось кожна по своїх справах. Вона дзвонить чітко в середині мого уроку. Може, щось невідкладне? Ні. Ой. Вона хихоче, поруч з нею інші діти щось торохтять, сміються,  вигукують. Чути це приємно.  Це ФМ П`ять хороших дрібниць, до якого мене запросила [livejournal.com profile] nmiyushk
Основна мета - збільшувати кількість позитиву в ЖЖ. Отож, кожного дня напротязі тижня потрібно знайти 5 позивних моментів, які з тобою трапилися, поділитися ними та щоразу запрошувати трьох друзів.
  В свою чергу запрошую: [livejournal.com profile] gatta_bianka [livejournal.com profile] kogotki [livejournal.com profile] terwik


From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

neznaiko: (Default)
neznaiko

October 2017

S M T W T F S
1 23 4 567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 17th, 2017 04:07 am
Powered by Dreamwidth Studios