neznaiko: (джаз)
[personal profile] neznaiko
 Досить тривалий час моїм перукарем був хлопець. Всі, хто працює в сфері краси, не можуть уникнути професійної деформації. Вона полягає в тому, що людина постійно вдосконалює свою зовнішність і ніяк не може спинитися. Він теж постійно експерементував із власною зачіскою, стилями одягу, мав звичку милуватися собою, до того ж поводився дуже манірно, одним словом, спостерігати за ним завжди було цікаво. Ще він прагнув професійного розвитку, постійно десь навчався, відвідував виставки, майстер-класи і слухати його  було пізнавально, щоб бути в курсі всіх новинок.
  Одного разу його послуги мені знадобилися терміново. Ми зустрілися дуже рано вранці, в салоні крім нас не було нікого, навіть прибиральниці. Ми вже почали, коли вона з`явилася. А. побачив її в дзеркалі, завмер з ножницями в руці і не відповів на привітання. Після довгої паузи він промовив до дзеркала:
- Хто. Вас. Пофарбував.  Тітонька виглядала типово для жінки, що з радянських часів не змінює звичці робити хімію, тобто перетворювати своє волосся на дрібний баранець. Щоправда, колір руна був дещо дивним навіть для таких тіток, які полюбляють яскравий макіяж, особливо сині або зелені тіні і рожевий перламутр помад.
  Руно горіло вогнем, переливаючись від померанчевого до рожевого, причому рожевий перемагав.
Тьотя лепетала щось про подругу, яка її підбила фарбуватися самотужки. Подруга була в неї в гостях, а чого ж гаяти час, ну і спробували, ну нічого страшного...
А. змусив себе повернутися до неї:
- Ви що, не могли мені сказати?
- Та чого я буду зайвий раз турбувати, а мені терміново вчора треба було кудись там йти, а  тебе не було, а подруга...
Пауза знову затяглася і прибиральниця під тяжким поглядом А. обрала за краще розчинитися в нетрях підсобних приміщень.
А. мовчки розглядав ножниці. Тяжко зітхнув. Потім погладив моє волосся. Гарячково перебравши теми, я запитала, чи не відвідував він виставку Краса і щось там, яка, я бачила рекламу, була нещодавно, здається, в Радмірі. Це повернуло його до життя. Звісно, він придбав там чергові спеціальні штучки, про які досі не знав, а тепер не може без них обійтися. Розглянувши нові іграшки, ми трохи пожартували і почали просуватися далі з моєю зачіскою.
  Та така вже робота прибиральниці, що вона не може зовсім не з`являтися. Вона намагалася зробити це якомога швидше і непомітніше, та А знову завмер. Знову провів її тяжким поглядом і прорік:
  - Це! Який-то! Стрессс!

  З того часу я більше не можу сприймати це слово серйозно.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

neznaiko: (Default)
neznaiko

October 2017

S M T W T F S
1 23 4 567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 17th, 2017 03:50 am
Powered by Dreamwidth Studios