neznaiko: (джаз)
[personal profile] neznaiko
  Цього тижня Ха замело снігом, то було кілька моментів сумніву в транспорті, дорогах і можливості дістатися потрібних місць. Не зважаючи на сніги, вдалося всюди потрапити вчасно і жодного разу не спізнитися. Хоч не дуже люблю метро, а за таких умов починаєш його цінувати дужче. І саме в таку погоду довелося потрапити до великого гурту людей, з якого ніхто не спізнився. Навіть важко таке пригадати.  Дуже цікаво знайомитися з новими людьми і потрапляти до цілком незнайомих гуртів. Кожного разу радію, що цікавих людей багато, хоча зустрічатися з ними доводиться не кожного дня. Але не цього тижня.


Все-таки, досить рідкісне відчуття, коли потрапляєш в коло незнайомців і всі вони виявляються однодумціями. Причому дуже швидко всі прочитують один одного і починають спілкуватися відверто.
  Не часто доводиться потрапляти до великого товариства, де всі мають високий рівень освіти і загальної культури. Люблю, коли говорять швидко, змістовно і з обов`язковими жартами. Такий стиль спілкування повертає в дитинство, до слухання таких цікавих дорослих розмов. Більш старші учасники бесіди самі згадують так звані кухонні розмови. І зауважують, що новітній час дав змогу всім підпільним експертам вийти назовні, бути почутими і робити щось важливе для суспільства. Так і говорять - революція інтелігенції. Не посперечаєшься, коли це говорять письменники, редактори, історики, видавці,  і зараз всі вони - активісти і волонтери.
  Гадаю, про феномен волонтерства незабаром робитимуть дослідження і писатимуть книжки. Можливо, дійсно, громадський рух йде від того часу, коли люди просто розмовляли між собою і усвідомлювали, що вони не можуть вплинути ні на що. Це змінилося і тепер вони не просто розмовляють, а можуть діяти.

  Інші збори ніби навмисне відбулися серед людей, що мають все різне, вік, освіту, статки, погляди. Є така приказка, що там, де двоє українців, троє гетьманів, і вона була начисто спростована ціми людьми. Вміння слухати, дослухатися до чужих думок, висловлювати свої, готовність до сприйняття нової інформації і конструктивного діалогу, взаємна повага і щире бажання розуміння, а також постійни жарти - все це демонстрували ці так звані прості люди.

  Це тільки кілька моментів, все не встигаю записати. Можливо, мені просто щастить, сніг для краси, дороги для швидкості, люди приємні, спілкування насичене і цікаве. Лишається сподіватися, що надалі все складатиметься тільки краще. Чого бажаю і вам.


From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

neznaiko: (Default)
neznaiko

October 2017

S M T W T F S
1 23 4 567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 17th, 2017 03:54 am
Powered by Dreamwidth Studios