neznaiko: (во мгле)
[personal profile] neznaiko
  Це схоже на прогулянку по воді, але доступно більшій кількості людей, тому що крига - це і є вода, а зовсім не криза, як можна припустити з назви. Щодо кризи, вона в нас ніколи не скінчається, тільки переходить з форми загострення до менш помітних або прихованих форм.
  А крига вміє набувати несподіваних і привабливих форм і властивостей, бути одночасно красивою і небезпечною. Нетривала прогулянка сніжно-крижаним берегом крижаної річки може скластися з неочікувано великої кількості вражень. Одразу доводиться виконати кілька танцювально-акробатичних рухів, до не може не підвищіти настрій. Коли пристосуватися, можна рухатися впевнено, відновити майже нормальну ходу. Такую впевненою ходою вийти просто на авто, що потрапило в крижаний полон на безлюдному березі. Після вдалого вихтовхування водій пропонує підвезти рятівників і на повідомлення, що ми сюди спеціально приїхали погуляти, не знаходить відповіді.
Авто зникає і ми лишаємося самотні серед снігів і льдів, але тільки до тієї миті, коли бачимо річку зблизька. Вони вся обсипана чорними крапками і ті крапки живі. Це рибалки, сміливці, які вірять в могутність криги їх тримати. Просто якась секта, і дуже численна, всі її члени мають спеціфічне обладнання і справляють посеред річки свої дивні ритуали.
  На березі теж неможливо лишатися на самоті. Один за одним гуляють собаки у супроводі тепло вдягнених людей. Один собака так само тепло вдягнений і не дуже радий гуляти на такій холоднечі, тулеться до людей, а інший без одягу і з задоволенням стибає і по снігу, і по замерзлих калюжах, ламає тонку кригу, здіймає фонтани крижаної води, качається, обтрушується, радіє.
  Це ще не всі дивні поцінювачі прогулянок крижаними дорогами і застиглими водами. Вже вериаючись зустрічаємо дуже літню спортсменку. Вона не біжить, а просто дуже швидко йде, кулачки тримає високо перед собою, зосередженно дивиться вперед, прямує так впевнено, наче має чітку ціль десь там, серед криги і снігів.

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

neznaiko: (Default)
neznaiko

October 2017

S M T W T F S
1 23 4 567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 17th, 2017 04:04 am
Powered by Dreamwidth Studios